Huiskamer concert Tentoonstellingswijk - Expo Antwerpen
Picture by Arthur Vermeylen Photography
Frank Vermeylen van Very Fine Solutions en Singer Songwriter Daniel McBrearty worden beiden blij als ze mensen zien genieten van kunst en muziek. Met dit 4e Music Unites evenement creëren Frank en Martine een platform voor Daniel om zijn nieuwe werk te presenteren. Daniel is gekend als klarinet en saxofoon speler in het Belgische jazz milieu. Recent heeft hij de houtblazers aan de kant gelegd en de gitaar opgepikt om zijn repertoire, dat hij de voorbije decennia schreef, verder uit te werken. Zaterdag 9 februari om 20:00 u start dit speciale concert bij Very Fine Solutions, Camille Huysmanslaan 45 , 2020 Antwerpen. Tickets en reservatie: 22,17 Euro inkom (inclusief CD met de live opname van de avond) Het concert wordt opgenomen door Fritz de With van STS Digital op een Nagra S4 Bandopnemer en gedigitaliseerd met de MSB ADC. Nadien wordt aan alle bezoekers een CD van de avond bezorgd. (Niet de avond zelf dus)

Unique Home Concert with Daniel McBrearty

Frank Vermeylen from Very Fine Solutions and Singer Songwriter Daniel MrBrearty both take pleasure in seeing people enjoy art and music. With this 4th Music Unites event Frank and Martine create a platform for Daniel to present his new work. Daniel is well-known in Belgian jazz circles as a clarinet and saxophone player. Recently however, he has put down the woodwinds and picked up the guitar, in order to polish a repertoire of self-penned songs written over several decades. On Saturday February 9th at 20:00, this special concert starts at Very Fine Solutions , Camille Huysmanslaan 45 , 2020 Antwerpen. Tickets and reservations: 22,17 Euro entrance (incl CD live recording from the evening) This evening the concert will be recorded by Fritz de With from STS Digital on a Nagra 4S tape recorder, and digitalised with a MSB ADC. Later on the people attending will get a CD from this evening. (Not the evening itself )

Buy your tickets here click on the link below

Wij verzoeken u vriendelijk om de tickets te kopen via Eventbrite, dit om organisatorische redenen (We willen alle geïnteresseerden een plekje geven en het aantal plaatsen is beperkt). We kindly ask you to use the Eventbrite link to buy the entrance ticket. This way we can easily keep track of the number of attendees and make sure everyone gets a good place.